6.septembril 2019 õppepäev Metsakasvukohatüübid
6.septembril  algusega kell 11.00  Leisu vanas koolimajas  õppepäev

„Metsakasvukohatüübid“

Koolitajad Jürgen Aosaar ja Mats Varik Eesti  Maaülikoolist.


Alustame kell 11.00 Leisus teooriaga , peale seda liigume autodega 
mööda Hiiumaad ja õpime metsas erinevaid metsakasvukohatüüpe.

Õppepäeva korraldab Eesti Erametsaliit koostöös Hiiumaa Metsaseltsiga. Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Osalejatele on õppepäev tasuta. Palun teatage oma osalemisest meiliaadressile aira.toss@erametsaliit.ee

 
24.augustil 2019 metsakasvatuse õppepäev Lilbil

Perekond Ülemaanteedele kuuluvatel Tünni ja Niinevälja kinnistutel on viimastel aastatel noorperemees Ahto metsakasvatamisele palju aega ja energiat panustanud.
Kutsume nüüd kõiki huvilisi Hiiumaa Metsaseltsi õppepäevale neid töid vaatama ja üheskoos arutama metsakasvatamise teemadel.
Õppepäev on kõigile tasuta, korraldamist toetab SA Erametsakeskus.
Kogunemine kell 10.00 lumememmede juures.

 
15.juunil 2019 Hiiumaa Metsaseltsi üldkoosolek

MTÜ Hiiumaa Metsaseltsi üldkoosolek  15. juunil  2019  kell 11.00

Kärdla kinosaalis , Rookopli 18.

Päevakord:


1) Koosoleku juhataja, protokollija ja hääletuskomisjoni valimine

2) Majandusaasta aruande ja revisjoni komisjoni  aruande  kinnitamine

3)Hiiumaa Metsaseltsi tegevused 2019

4) Muud küsimused

 
6.aprillil 2019 püsimetsamajanduse õppepäev Nõmbas
Oma mõtteid ja tegevusi püsimetsamajandamisel tutvustab metsaomanik  Rein Jürimäe.

Koguneme kell 10.00 Nõmbas,  Kärdla- Käina maantee 9. kilomeetri posti juures.

Küsimused :  mob.56488601    aira.toss@erametsaliit.ee

 
19.jaanuaril 2019 metsakasvatuse õppepäev Mänspel
Vaatame Mänspe kandis tehtud valgustusraideid ning tutvustame Metsameetme toetusvõimalusi noore metsa kasvatamiseks.
Kogunemine kell 10.00 Tuuliku bussipeatuses.

 
SELTSIST

Uudised
09.08.2019
09.08.2019
10.06.2019