Juhtimine

 

Ühingu juhtorganiteks on üldkogu ja viieliikmeline juhatus koossesus : Agur Nurs, Kalle Laid, Mati Matto, Rein Jürimäe,  Aira Toss

Revisjoni komisjoni liikmed on Merke Klein, Aare-Villu Kattel ja Eha Brikker. 

SELTSIST

Uudised
27.06.2017
27.02.2017
27.02.2017