Lühiülevaade
Hiiumaa Metsaselts asutati 21. augustil 1999. aastal, eesmärgiga ühendada sarnaste huvide ja taotlustega metsaomanikke, aidata kaasa metsade efektiivsele, säästlikule majandamisele ning aidata metsaomanikke oma metsade majandamise korraldamisel.

Hiiumaa Metsaseltsi liikmed on füüsilised isikud ja Hiiumaal metsamaad omavad juriidilised isikud, kes taotlevad ühinguga sarnaseid eesmärke, tunnustavad ja täidavad ühingu põhikirja.
Praegu on seltsil  295 liiget, kelle omandis on üle 17500  hektari  metsamaad.

Oma eesmärkide saavutamiseks:
  • Toetab ja arendab liikmete omavahelist koostööd metsade majandamisel, kasvatamisel, kaitsel, varumisel, töötlemisel ja turustamisel.
  • Esindab ja aitab kaitsta oma liikmete huve.
  • Korraldab oma liikmete nõustamist, täienduskoolitust, koolitusmaterjalide valmistamist ja levitamist.
  • Korraldab metsateemalisi üritusi erinevatele sihtrühmadele (õpilased, õpetajad, teised metsaomanikud).
  • Teeb koostööd teiste metsaomanike, riiklike institutsioonide, omavalitsuste ja organisatsioonidega.
Oma tegevuses peab Hiiumaa Metsaselts silmas metsade säästlikku ja jätkusuutlikku majandamist ning vajadust kujundada inimeste mõistvat ja säästlikku suhtumist loodusesse.

Hiiumaa Metsaselts on Eesti Erametsaliidu ja Hiidlaste Koostöökogu liige.


SELTSIST

Uudised
30.08.2021
02.06.2021
20.05.2021